Etusivu / Home        Uutiset / News        Muotoilu / Design        M-L Muukka

Graafinen muotoilu M-L Muukka


Marja-Leena Muukka


Tyrskykuja 2 B 6, 02320 Espoo FINLAND

+358 40 740 9765

m-lmuukka@kolumbus.fi

www.muukkadesign.fi

Muukka toimi freelancegraafikkona City- ja Image-lehdissä vuonna 1989. WSOY:n Studiossa hän työskenteli kirjanmuotoilijana lähes kymmenen vuotta ennen kuin perusti oman yrityksensä Graafinen muotoilu M-L Muukka vuonna 1999.


Kotimaisten kilpailuiden ja näyttelyiden (esim. Vuoden Huiput, Vuoden kirjavaliot ja Nuorten Forum) lisäksi Muukka on toiminut useiden kilpailuiden tuomariston jäsenenä. Hänen työnsä ovat kiertäneet ympäri Eurooppaa muotoilualan näyttelyissä, mm. Kölnissä ja Münchenissä. Maineikas saksalainen Novum-lehti on esitellyt Muukan tuotantoa ja kehunut hänen ”pohjoismaista otettaan”. Muukka on toiminut myös opettajana mm. Helsingin Taideteollisessa korkeakoulussa ja Markkinointi-instituutissa sekä luennoitsijana viestinnän alan yrityksissä. Vuonna 2004 Marja-Leena Muukka sai Vuoden Graafikko -arvonimen.


M-L Muukan yrityksessä toteutetaan paljon muutakin kuin vain kirjanmuotoilua; tapahtuma- ja yritysilmeiden lisäksi julistesuunnittelua ja muuta printti- ja julkaisugrafiikkaa. Vahva kuvakerronta ja typografia ovat oleellinen osa Muukan muotokieltä.In 1989, Muukka worked as a freelance graphic designer for two prominent Finnish magazines, City and Image. She designed books for the WSOY publishing house for almost a decade before launching her own studio (Graafinen muotoilu M-L Muukka) in 1999.


In addition to national competitions and exhibitions (e.g. Best of Year – Vuoden Huiput, Distinguished Book Selection and Young Forum), Muukka has been a member of the jury in several competitions. Muukka’s designs have been on show in design exhibitions in various European cities, such as Cologne and Munich. The renowned German design publication Novum has showcased Muukka’s work and praised her ”Scandinavian touch”. In addition to her work as a designer, she has worked as a teacher, for example, in the University of Art and Design Helsinki and in the Institute of Marketing in Helsinki. She has also given lectures in various companies in the media sector. In 2004, Marja-Leena Muukka was awarded the Graphic Designer of the Year title.


In Muukka’s graphic design studio (Graafinen muotoilu M-L Muukka), designing books is but one of the various types of assignments she works with. Her work ranges from visual and corporate identities to poster design and other areas of print and publication design. Strong visual narration and typography are the core of Muukka’s visual idiom.Yhteistyökumppaneita vuosien varrelta: /Selected cooperation partners during the years:


Amnesty International/Amnesty International

Artek Oy Ab/Artek Ltd

CIMO – Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus/CIMO – Centre for International Mobility

City-lehti/City magazine

Elinkeinoelämän keskusliitto EK/Confederation of Finnish Industries EK

Espoon kaupunki/City of Espoo

Gummerus Kustannus Oy/Gummerus Publishing

Helsingin Messut/Helsinki Fair Ltd

Helsingin Yliopisto/University of Helsinki

Image-lehti/IMAGE magazine

Infor Oy/Infor Ltd

Itella Oyj, Postimerkkikeskus/Itella, Philatelic Centre

KIASMA – Nykytaiteen museo/KIASMA – Museum of Contemporary Art

Kustannusosakeyhtiö Otava/Otava Publishing Company

Kustannusosakeyhtiö Siltala/Siltala Publishing

Kustannusosakeyhtiö Sphinx Oy/Sphinx Publishing Company

Kustannusosakeyhtiö Tammi/Tammi Publishers

Kustannusosakeyhtiö Teos/The Publishing House Teos

Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta/University of Lapland, Faculty of Art and Design

Map Suomi Oy/Map Suomi Ltd

M-real/M-real

Marttaliitto/The Martha Organization

Suomen Kulttuurirahasto/The Finnish Cultural Foundation

Suomen Lakimiesliitto ry/The Association of Finnish Lawyers

Taidemaalariliitto/Finnish Painter’s Union

Taideteollinen korkeakoulu/University of Art and Design Helsinki

Tanssiteatteri Raatikko/Raatikko Dance Theatre

TJS – Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto/ Educational Federation for Unions for Professional Employees

Schildts Förlags Ab/Schildts Förlags Ab publishing house

STAKES (nyk. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)/STAKES (currently, National Institute for Health and Welfare)

VATT – Valtion Taloudellinen Tutkimuskeskus/VATT – Government Institute for Economic Research

Weilin+Göös Oy/Weilin+Göös Ltd publishing house

WM-data (nyk. Logica)/WM Data Company (currently, Logica)

WSOY – Werner Söderström Osakeyhtiö/SanomaWSOY Education and Books

Design Forumissa näyttelyä pystyttämässä

Ville Laaksonen ja M-L Muukka


Ville Laaksonen and M-L Muukka

building up the exhibition at Design Forum