Etusivu / Home        Uutiset / News        Muotoilu / Design        M-L Muukka

Graafinen muotoilu M-L Muukka tarjoaa selkeää, yksilöllistä ja aikaa kestävää graafista muotoilua. Työskentelyn lähtökohtana on ymmärtää tilaajan tarpeet ja vastata niihin parhaalla mahdollisella osaamisella. Pelkkä intuitio ei riitä tavoitteen toteuttamiseksi, vaikka siihenkin kannattaa luottaa. Suunnittelun pohjaksi tarvitaan aina tietoa, jotta voidaan luoda mahdollisimman tarkoituksenmukaista muotoilua.


Vapauttavaa vapautta!Graafinen muotoilu M-L Muukka (Graphic Design M-L Muukka) offers lucid and individual design to stand the test of time. For a designer, the starting point of each assignment is to grasp the needs of the customer, then strive to meet them with the best of professional skills and experience. Although intuition is certainly something to be trusted, intuition alone is not enough to reach this goal. A designer's work must always be based on solid information to create a design product that suits its purpose as optimally as possible.


Liberating liberty!